Nowości

Możemy powiedzieć ogólnie czego oczekujemy i zostawić architektowi wolną rękę, tak aby zobaczyć, co konkretnie nam on zaproponuje. Jednak możemy też spokojnie usiąść i powiedzieć dokładnie czego oczekujemy, co chcemy mieć, czego kategorycznie nie chcemy u siebie widzieć. Wówczas może się okazać, że łatwiej będzie nam od razu uzyskać taki efekt, jak chcieliśmy.

 

Oni są otwarci na nasze propozycje

 

Wiadomo, że architekci mają swoje pomysły, mają swoje doświadczenia i chcą zrobić wszystko tak, abyśmy byli jak najbardziej zadowoleni. To jednak nie oznacza, że nie są otwarci na nasze propozycje. Oczywiście może się okazać, że to co chcielibyśmy wykonać, nie będzie realne do przeprowadzenia, ale może się też okazać, że przy naniesieniu niewielkich zmian, wszystko będzie możliwe. Dlatego też warto dokładnie i szczegółowo przedstawić nasze oczekiwania, tak aby architekt od razu wiedział, nad czym powinien pracować.

 

Warto wszystko sprawdzić

 

Jeżeli będziemy widzieli wcześniejsze prace danego architekta, to łatwiej będzie nam powiedzieć, w jakim stylu on pracuje. To też pozwoli nam ocenić, na ile sam z siebie będzie spełniał nasze oczekiwania, a na ile powinniśmy mu dokładniej powiedzieć, czego oczekujemy. Dodatkowo warto patrzeć na projekt na różnych etapach, tak aby reagować od razu, gdy nie będzie nam coś pasowało.

 

Architekci mają wiele pomysłów, ale my cały czas mamy szansę mówić im otwarcie o swoich oczekiwaniach, dzięki czemu będziemy brali aktywny udział w projektowaniu.

Jak zostać Architektem…

Aby zostać architektem i projektować należy ukończyć studia na kierunku architektura i urbanistyka na jednej z polskich politechnik. Studia przygotowują do twórczej pracy projektowej – uczą jak kształtować przestrzeń, zaczynając od małych form użytkowych, poprzez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. Studia te są przeznaczone szczególnie dla osób uzdolnionych w zakresie rysunku i plastyki, z predyspozycjami do nauk technicznych. Egzamin na architekturę jest praktyczno-teoretyczny. Przygotowując się do niego warto udać się na odpowiedni kurs rysunku. Sam egzamin sprawdza uzdolnienia praktyczne, a więc umiejętności rysunku odręcznego i z wyobraźni przestrzennej. Wreszcie kandydaci przechodzą konkurs - zwykle z matematyki, ale czasem również z języka polskiego i obcego. Samo ukończenie studiów nie daje jednak samodzielności zawodowej. Aby zdobyć uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej należy po pierwsze - mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie architektury. Potem trzeba odbyć 3-letnią praktykę (1 rok na budowie i 2 lata w pracowni), potwierdzoną w specjalnym dzienniku praktyk wydawanym przez organ samorządu zawodowego (tutaj: Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej). Dopiero wówczas można zdawać egzamin, którego pozytywny wynik oznacza uzyskanie uprawnień. Egzaminy są przeprowadzane przez okręgowe izby. Egzamin składa się z części pisemnej (test ze znajomości Prawa budowlanego, Warunków Technicznych, obowiązujących norm, KPA itd.) i ustnej. Architekt, który otrzymał uprawnienia budowlane musi zapisać się do właściwej izby architektów i opłacać comiesięczną składkę członkowską (jej obecna wysokość to 65 zł). Członkostwo w samorządzie zawodowym jest obowiązkowe dla osób, które chcą samodzielnie wykonywać funkcje techniczne w budownictwie.. Zarobki architekta Architekt zaraz po studiach może zarobić w pracowni architektonicznej 1,5-2 tys zł. Wraz z nabywaniem doświadczenia architekt może liczyć na wyższą pensję. Po około roku pracy może już zarabiać 2-3 tys. zł. Po uzyskaniu uprawnień miesięczna stawka zaczyna się od 3,5 tys. netto. "Wyrabiając sobie nazwisko" z czasem można zarabiać nawet 10 tys. zł. Prowadząc własne biuro zarobki mogą być jeszcze wyższe, ale wtedy dochodzą (wcale niemałe) koszty utrzymania tego biura. O zawodzie architekta Architekt to specjalista zajmujący się projektowaniem i wznoszeniem budowli.< Słowo „architekt” oznacza „budowniczego, kierującego budową” (gr. architékton). Zawód architekta łączy w sobie wiele dziedzin nauki i techniki. Do architektów zalicza się nie tylko projektantów budynków, ale także: urbanistów (architekci miast), ruralistów (architektów terenów wiejskich), architektów krajobrazu i architektów wnętrz (budynków i pomieszczeń). Kandydat na architekta powinien posiadać: wyobraźnię przestrzenną, uzdolnienia plastyczne, wrażliwość na formę i przestrzeń oraz na kolor. Nie powinien mieć problemów z rysowaniem plastycznym i technicznym, a także ze znajomością materiałoznawstwa z branży budowlanej oraz sztuki konstruktorskiej. Bardzo ważna jest również doskonała znajomość obsługi komputera, aby móc używać zaawansowanych aplikacji do projektowania takich jak AutoCad, 3DMax czy ArchiCad..

2 thoughts on “O wszystkim trzeba rozmawiać

  1. Kasia pisze:

    Ja zostawiłam całkowicie wolną rękę architektowi

  2. Lidka pisze:

    Ja bym tak nie potrafiła. Musiałabym wiedzieć, że on dokładnie rozumie, czego od niego oczekuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share Article: