Nowości

Trawnik z rolki, zwany też darnią, staje się coraz bardziej popularny. Jest to najszybszy sposób założenia trawnika, bowiem można ułożyć w przeciągu jednego dnia, a co najważniejsze układanie można przeprowadzić przez cały sezon wegetacyjny, nawet bardzo późna jesienią, bo gotowa darń jest bardziej odporna na przymrozki niż kiełkująca trawa.
Darń zakupuje się w rolkach.

Każdy pas ma zazwyczaj wymiary 50 x 200 cm i rozwija się je dosłownie jak dywan. Przy zakupie trawy z rolki musimy zwrócić uwagę na to, czy jest gęsta, bez pustych miejsc, intensywnie i jednolicie zielona. Nie może być w niej chwastów. Powinna mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy. Korzenie powinny być białe, żółtawy kolor korzeni może być sygnałem, że trawa zaczyna usychać.

Zakorzenianie trawnika z rolki następuje w ciągu 3 -5 dni. W dobrych warunkach po tygodniu darń nie daje się oderwać. Po ułożonym trawniku można od razu bez obaw chodzić.

Gdy trawnik jest już położony konieczne jest częste podlewanie i nawożenie odpowiednim preparatem, w przeciwnym razie trawa stanie się żółta i szybko wyschnie.

Zalety trawnika z rolki:

  • natychmiastowy efekt
  • szybko nadaje się do użytkowania
  • łatwiejsze założenie na terenach z dużym nachyleniem
  • możliwość zakładania przez cały sezon wegetacyjny

Wady trawy z rolki:

  • większy koszt (20-40 zł/m2)
  • trawa ma uniwersalne przeznaczenie (nie nadaje się do miejsc zacienionych, suchych, intensywnie użytkowanych)
  • ułożenie darni to większa praca niż wysianie nasion, chociaż taką pracę najczęściej zleca się profesjonalnym firmom

Pielęgnacja trawnika z rolki nie jest bardziej skomplikowana od tradycyjnej trawy. Samo założenie trawnika przy pomocy trawy z rolki przebiega jednak dużo łatwiej, szybciej i z efektem, który nigdy nie zawodzi. Jeśli więc zastanawiamy się, czy zdecydować się na trawnik z rolki, czy z wysiewu, to odpowiedź jest tylko jedna. Trawa z rolki to piękna, zielona murawa, którą można się cieszyć już po kilku godzinach.

Jak zostać Architektem…

Aby zostać architektem i projektować należy ukończyć studia na kierunku architektura i urbanistyka na jednej z polskich politechnik. Studia przygotowują do twórczej pracy projektowej – uczą jak kształtować przestrzeń, zaczynając od małych form użytkowych, poprzez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów wiejskich. Studia te są przeznaczone szczególnie dla osób uzdolnionych w zakresie rysunku i plastyki, z predyspozycjami do nauk technicznych.

Egzamin na architekturę jest praktyczno-teoretyczny.

Przygotowując się do niego warto udać się na odpowiedni kurs rysunku. Sam egzamin sprawdza uzdolnienia praktyczne, a więc umiejętności rysunku odręcznego i z wyobraźni przestrzennej. Wreszcie kandydaci przechodzą konkurs - zwykle z matematyki, ale czasem również z języka polskiego i obcego. Samo ukończenie studiów nie daje jednak samodzielności zawodowej. Aby zdobyć uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej należy po pierwsze - mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie architektury.

Potem trzeba odbyć 3-letnią praktykę

(1 rok na budowie i 2 lata w pracowni), potwierdzoną w specjalnym dzienniku praktyk wydawanym przez organ samorządu zawodowego (tutaj: Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej). Dopiero wówczas można zdawać egzamin, którego pozytywny wynik oznacza uzyskanie uprawnień. Egzaminy są przeprowadzane przez okręgowe izby. Egzamin składa się z części pisemnej (test ze znajomości Prawa budowlanego, Warunków Technicznych, obowiązujących norm, KPA itd.) i ustnej. Architekt, który otrzymał uprawnienia budowlane musi zapisać się do właściwej izby architektów i opłacać comiesięczną składkę członkowską (jej obecna wysokość to 65 zł). Członkostwo w samorządzie zawodowym jest obowiązkowe dla osób, które chcą samodzielnie wykonywać funkcje techniczne w budownictwie..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share Article: